Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1989 με γνώμονα την συμβουλευτική παροχή υπηρεσιών και την κάλυψη ασφαλιστικών αναγκών σε ατομικά αλλά και επιχειρηματικά ασφαλιστήρια. Ως ασφαλιστής ο ιδρυτής και βασικός μέτοχος της Focus Brokers, Καρούσος Άγγελος συνεργαζόμενος με τις ασφαλιστικές εταιρίες προσπαθούσε πάντα να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πελάτη επιλέγοντας τα προϊόντα που καλύπτουν βασικές και ουσιώδεις ασφαλιστές καλύψεις. Με ακριβώς αυτή την πελατοκεντρική φιλοσοφία, από το 2000 μέχρι και σήμερα η εταιρία παρέχει υπηρεσίες «μεσίτη ασφαλίσεων». Η μεσιτεία (ως ανώτερη στην ιεραρχική διαβάθμιση των ασφαλιστών) μας παρέχει την δυνατότητα να συνεργαζόμαστε σχεδόν με το σύνολο της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς αλλά και με επιλεγμένους οίκους του εξωτερικού. Μας επιτρέπει να τοποθετούμε ασφαλιστικούς κινδύνους σε ασφαλιστικές εταιρίες, αφού πρώτα έχουμε προπαρασκευάσει και διαπραγματευτεί για τον πελάτη μας τους όρους της ασφαλιστικής του σύμβαση όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό. Η λειτουργία μας ως μεσίτες (ελάχιστα γραφεία στην Ελλάδα λειτουργούν με την μεσιτική άδεια διαμεσολάβησης) προϋποθέτει την άριστη μηχανογραφική υποδομή, την άρτια και επαγγελματική εμπειρία των συνεργατών που απαρτίζουν την «ομάδα» υποστήριξης των πελατών μας, αλλά και συνεργατών ασφαλιστών που θέλουν μια ανεξάρτητη και εποικοδομητική συνεργασία. Η γραμματειακή υποστήριξη που για εμάς σημαίνει στήριξη των πωλήσεων, βασίζεται στην εμπειρία αλλά και στην γνώση σε μια αγορά η οποία είναι «ζωντανή» γεμάτη απαιτήσεις:

Εξειδικευμένες ασφαλιστικές τοποθετήσεις όπως

 • Ασφαλίσεις πιστώσεων
 • Κλινικές μελέτες
 • All Contractor Risk
 • Logistics
 • Μεταφορές
 • Ασφαλίσεις it και ασφάλειας internet
 • Ευθύνες μελών διοίκησης εταιριών
 • Νομικές ασφαλίσεις
 • Επαγγελματικές αστικές ευθύνες

Ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων όπως

 • Αυτοκινήτων
 • Ζωής και υγείας και νοσοκομειακών καλύψεων
 • Ατυχημάτων και ομαδικές ασφάλειες
 • Καλύψεις πυρός /κλοπής σπιτιών
 • Σύνθετα ασφαλιστήρια επιχειρήσεων
 • Ενυπόθηκα ασφαλιστήρια τραπεζών

Τέλος η εταιρία μας παρέχει:

 • Νομικές συμβουλές
 • διεκπεραιώσεις ασφαλιστικών υποθέσεων.
 • Φοροτεχνική υποστήριξη σε συνεργάτες αλλά και σε ασφαλιστικά προϊόντα που αφορούν επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τα οποία φορολογικά οφέλη, προκύπτουν.

Η FOCUS είμαστε σίγουροι ότι αποτελεί Ασφαλής επιλογή  Καρούσος Α. Άγγελος ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ONLINE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ