Συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών για την απόκτηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής στην Ελλάδα μπορούν να προβούν στην ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα. Στην εταιρία μας με ειδικό τμήμα επεξεργάζεται ελέγχει και προωθεί στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για την ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

ΠΑΡΟΧΕΣ (βάσει την Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 53821/2014/21.10.2014):

  • Ασφάλιση μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα.

Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό 15.000 ευρώ ετησίως,

με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

 

  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα.

Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό 1500 ευρώ ετησίως,

με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο.

 

  • Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη.

Το ύψος των καλυπτόμενων παροχών ανέρχεται σε ποσό 10.000 ευρώ ετησίως,

με συμμετοχή του ασφαλιζόμενου 20% κατ’ ανώτατο όριο

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  1. Φωτοτυπία 1-της σελίδας διαβατηρίου
  2. Φωτοτυπία της visa (ή κάποιου άλλου έγγραφου που αποδεικνύει την νόμιμη παραμονή στη Ελλάδα)
  3. Πατρώνυμο (αν δεν αναγράφεται στο διαβατήριο)
  4. Διεύθυνση κατοικίας
  5. Τηλέφωνο επικοινωνίας
  6. ΑΦΜ (αν υπάρχει)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

(ΚΟΣΤΟΣ & ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΕΛΕΓΧΟΣ ONLINE

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΥΑ-53821)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

MEDITERANIA

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

MINETTA

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ