Επιλογή Σελίδας

Τα Προγράμματα Ασφάλισης Ποδηλάτου ήρθαν για να προσφέρουν ασφαλιστική κάλυψη σε όσους επιλέγουν εναλλακτικούς και
οικολογικούς τρόπους μετακίνησης. Τα Ηλιακά Ποδήλατα, τα Ηλεκτρικά/Ηλεκτροκίνητα Ποδήλατα όπως και τα Πατίνια είναι πλέον στη ζωή μας και η ασφάλιση του οδηγού είναι απαραίτητη

Αναλυτικότερα τα πρόγραμματα περιλαμβάνουν καλύψεις:
· Γενική Αστική Ευθύνη
Σε περίπτωση που ο Ασφαλισμένος, με δική του υπαιτιότητα, προκαλέσει Θάνατο ή Σωματικές
Βλάβες ή Υλικές Ζημίες προς τρίτους κατά τη διάρκεια χρήσης και λειτουργίας/κυκλοφορίας του
ποδηλάτου του, η Εταιρία θα τον καλύψει έως το Ανώτατο Όριο Ευθύνης τπου ορίζει η κάθε ασφαλιστικη εταιρία ανά γεγονός και ετησίως.
Συγκεκριμένα καλύπτονται:
Σωματικές Βλάβες ή Θάνατος τρίτων

Υλικές Ζημίες τρίτων

Νομική Προστασία

Επιπρόσθετα και υπό προϋποθέσεις μπορούν να δοθούν και καλύψεις όπως

  • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
  • Ολική κλοπή ποδηλάτου
  • Ίδιες ζημιές από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση,
  • πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, τρομοκρατικές/πολιτικές/ κακόβουλες ενέργειες,
  • φυσικά και γεωλογικά φαινόμενα
  • Προστασία αξίας ειδικής ενδυμασίας και εξοπλισμού ποδηλάτη
  • Ενοικίαση υποκατάστατου ποδηλάτου
  • Φροντίδα ατυχήματος
  • Προσωπικό ατύχημα ποδηλάτη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ AIG

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΠΑΤΙΝΙΑ BIKE Simple INTERILIFE

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ MINETTA BIKE 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ INTERLIFE

ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ MINETTA BIKE 1

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ