Επιλογή Σελίδας

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Λογιστές και Λογιστικούς οίκους είναι όλο και πιο αναγκαία, λόγω της περιπλοκότητας των νομοθεσιών περί εταιριών και φορολογίών, αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον.  Η  FOCUS Insurance brokers προσφέρει ένα πρωτοποριακό ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης για Λογιστές, ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία των Λογιστών από απαιτήσεις που πιθανόν να απειλήσουν τη βιωσιμότητα της επαγγελματικής τους πορείας.

Το Ασφαλιστήριο μας μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις δικές σας ασφαλιστικές ανάγκες ή απαιτήσεις και να προσαρμοστεί στις συνθήκες του Λογιστικού σας γραφείου ή οίκου.

  • Όριο Ευθύνης μέχρι 1.000.000 Ευρώ
  • Πολύ ανταγωνιστικά Ασφάλιστρα
  • Όριο Απολαβών μέχρι 750.000 Ευρώ
  • Επιλογή για περίληψη κάλυψης για Ευθύνη Εργοδότη και Ευθύνη Έναντι Τρίτου παράλληλα με την κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης

Καλύπτονται:

·       Η νομική ευθύνη για παράβαση επαγγελματικού καθήκοντος οποιουδήποτε εξασκεί το επάγγελμα του Λογιστή, σε Λογιστικό Γραφέιο ή οίκο.

·       Κάλυψη για αμέλεια κατά την άσκηση καθηκόντων ως Διαχειριστής, Πληρεξούσιος, Εκκαθαριστής ή Παραλήπτης

·       Δικηγορικά έξοδα της Υπεράσπισης