Επιλογή Σελίδας

Drones. Σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη με ενδιαφέρουσες εφαρμογές αλλά και κινδύνους που οι επαγγελματίες ή/και ερασιτέχνες χρήστες, πρέπει απαραιτήτως  να γνωρίζουν. Μπορεί να υποστούν ζημιά ή απώλεια. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσουν υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες σε Τρίτους με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Στη βάση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη κινδύνων και ευθυνών από τη χρήση των Drones, είναι απαραίτητη.

  Η “FOCUS INSURANCE BROKERS“, προσφέρει αξιόπιστη & οικονομική λύση για την Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης από τη Λειτουργία και Χρήση ΣΜηΕΑ (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) / Drones

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση).
  • Δεν χρειάζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε τηλε-κατευθυνόμενη συσκευή (drone), μπορεί να ασφαλίσει έως 3 drone στο ίδιο συμβόλαιο κάποιος με το ίδιο ασφάλιστρο εφόσον είναι ένας ο χειριστής τους κάθε φορά.
  • Η χρήση να γίνεται από τον ιδιοκτήτη / χειριστή του drone ο οποίος βρίσκεται σε σταθερό σημείο ή και όχι.
  • Η χρήση των drone να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.).
  • Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια ή και όλη την Ευρωπαική Ένωση εκτός ΗΠΑ & Καναδά.
  • Μπορεί να δοθεί επιπλέον κάλυψη και για ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του από τυχόν πτώση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες χειριστές drones και παρέχει κάλυψη αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες προς τρίτους από τη λειτουργία και χρήση αυτών.
Παρέχονται δύο εναλλακτικά σχέδια του προγράμματος: Το πρώτο από αυτά αφορά στις κατηγορίες drones, των οποίων οι χρήστες -επαγγελματίες ή ερασιτέχνες- υποχρεούνται από το νόμο να φέρουν ασφάλιση αστικής ευθύνης, καλύπτοντας πλήρως τις προϋποθέσεις του σχετικού κανονισμού της Πολιτικής Αεροπορίας. Το δεύτερο είναι κατάλληλο για την ασφάλιση αστικής ευθύνης χειριστών drones, τα οποία δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

 Σε περίπτωση ζημιάς ο λήπτης της ασφάλισης έχει την υποχρέωση εντός 8 ημερολογιακών ημερών να ενημερώσει εγγράφως την εταιρεία για το γεγονός, με σαφή περιγραφή και παράθεση όλων των σχετικών στοιχείων.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την κάλυψη εξαιρούνται:

  • Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης.
  • Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά.
  • Εξαιρούνται ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία και Χρήση ΣμηΕΑ (Drone)

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Αίτηση ασφάλισης αστικής ευθύνης απο τη λειτουργία & χρήση ΣΜηΕΑ (DRONES)

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Παρουσίαση Αστικής Ευθύνης από τη Λειτουργία και Χρήση ΣΜηΕΑ (Drones)

INTERLIFE DRONES

INTERILE ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

INTERLIFE ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ