Επιλογή Σελίδας

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο της παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, έχει σαν αποτέλεσμα, την συσσώρευση μεγάλης εμπειρίας στα σχετικά θέματα. Η πείρα αυτή λοιπόν, μας έχει διδάξει ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής, με την δική μας βοήθεια μπορεί...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Αντασφάλιση Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η...

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης (ασφαλιστού), η οποία προέρχεται από ασφαλιστική σύμβαση, προϋποθέτει την πιστή τήρηση των όρων της από τα συμβαλλόμενα μέρη (ασφαλισμένα πρόσωπα-αντισυμβαλλόμενος). Β. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ασφαλιστική...

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Είναι η εισοδηματική προστασία του Ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο, μια μορφή επένδυσης, αποταμίευσης, προστασίας της οικογένειας. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο επί της ζωής ή και επί της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο...