ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο της παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, έχει σαν αποτέλεσμα, την συσσώρευση μεγάλης εμπειρίας στα σχετικά θέματα. Η πείρα αυτή λοιπόν, μας έχει διδάξει ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής, με την δική μας βοήθεια μπορεί...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Αντασφάλιση Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η...

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

Πρέπει ν’ ανατρέξετε στο ασφαλιστήριό σας, για να ελέγξετε αν η ζημιά καλύπτεται και αν τα αντικείμενα που υπέστησαν ζημιά περιλαμβάνονται στην ασφάλιση, π.χ. σε περίπτωση πλημμύρας που προκάλεσε ζημιά στο περιεχόμενό του, έλεγχος στο ασφαλιστήριό σας εάν έχετε...

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης (ασφαλιστού), η οποία προέρχεται από ασφαλιστική σύμβαση, προϋποθέτει την πιστή τήρηση των όρων της από τα συμβαλλόμενα μέρη (ασφαλισμένα πρόσωπα-αντισυμβαλλόμενος). Β. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ασφαλιστική...

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τι μπορεί να φταίει για ένα τροχαίο ατύχημα; Μπορεί να φταίει το οδόστρωμα, η υπερβολική ταχύτητα, η μέθη, η απροσεξία, η μηχανική κατάσταση του οχήματος ή όλα μαζί. Η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου; Ναι, βάσει Νόμου η ασφάλιση των οχημάτων είναι...

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Τί κάνουμε αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα; Αμέσως μετά το ατύχημα κάνουμε οποιαδήποτε αναγκαία και σώφρονα ενέργεια ώστε εάν υπάρχουν τραυματισμένοι να τύχουν κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Ασφαλίζουμε το όχημά μας ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Εάν αυτό δεν...