Επιλογή Σελίδας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ & links

ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 21 – 102 50 Αθήνα, τηλ.:
210 32 01 111 – fax:
210 32 32 239 www.bankofgreece.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Λεωφ. Συγγρού 106 – 117 41 Αθήνα,

τηλ.: 210 9219 660-666-684

fax:92 19 917 www.eias.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΔ. Αρεοπαγίτου & Μακρή 1 – 117 42 Αθήνα,
τηλ.: 210 33 27 400fax: 210 33 27 426-7 www.epikef.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Γ.Δ.Α.)

Ξενοφώντος 9 – 105 57 Αθήνα,

τηλ.: 210 32 36562, 210 32 23 324,

fax: 210 32 38 370 www.mib–hellas.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝΞενοφώντος 10 – 105 57 ΑΘΗΝΑ,

τηλ.: 210 33 34100

fax:210 33 34 149 www.sesae.gr

EΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ξενοφώντος 10 – 105 57 ΑΘΗΝΑ,

τηλ.: 210 74 72 760
fax: 210 7472 770 www.actuaries.org.gr

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ KAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΕΑΑΠΑΕ)Πατησίων 48– 106 82 Αθήνα,

τηλ.: 210 82 29 778, 210 82 18 372 –

fax: 210 82 25 136 info@teaeapae.gr

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)Βησσαρίωνος 9 & Σίνα – 106 72 Αθήνα,

τηλ.: 210 36 16 572, 210 36 16579

fax: 210 36 47 284 www.oase.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΚάνιγγος 27 – 106 82 Αθήνα,

τηλ.: 210 38 05 907

fax: 210 38 27 354 e-mail: hefepi@ath.forthnet.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (Π.Ο.Α.Π.)Κάνιγγος 27- 106 82 ΑΘΗΝΑ,

τηλ. & fax: 210 38 27 354

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)

Στουρνάρη 16 – 106 83 Αθήνα,

τηλ.: 210 95 72 986-7

fax: 210 95 11 079 www.psas.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Σ.Ε.Μ.Α.)Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ – 115 28 Αθήνα,

τηλ.: 210 77 92 171,

fax: 210 7717 180 www.sema.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΛ. Συγγρού 76 – 112 42 ΑΘΗΝΑ,

τηλ.: 210 92 42 707

fax: 210 92 21 573 www.pssas.gr

ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΚάνιγγος 27 – 106 82 ΑΘΗΝΑ,

τηλ. & fax: 210 38 27 354, 210 38 05 907 www.haii.gr

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ε.Α.Ε.ΕΞενοφώντος
10 – 105 57 Αθήνατηλ: 210 3334 100
fax: 210 3334 149 e-mail: info@eaee.gr www.eaee.gr
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
INSURANCE EUROPE

rue Montoyer 51, B-1000, Brussels, Belgium

tel.: +32 2 894
3000 – fax: +32 2 894 3001 www.insuranceeurope.eu

COUNCIL OF
BUREAUX
Avenue Louise,
166, 1E, B-1050 – Brussels – Belgiumtel: +32 2 6270920
– fax: +32 2 6473004 www.cobx.org
INTERNATIONAL
UNION OF MARINE INSURANCE (IUMI)
Grosse Elbstrasse 36 , D – 22767 Hamburg – Germanytel.: +49 40
2000 747-0 – fax: +49 40 2000 747 -15 www.iumi.com
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ

Στουρνάρη 17 τηλ. 210 33 04 444
info@ekpizo.gr www.ekpizo.gr