Ολοκληρωµένες Λύσεις Διαχείρισης Κινδύνων Κυβερνοχώρου

Λύση Διαχείρισης Κινδύνων  Cyber Risk Από τα καινοτόμα μας εργαλεία για την πρόληψη  ζημιών, την εκπαίδευση και ενδεχόμενη αποσόβηση παραβίασης, μέχρι τις υπηρεσίες  της Ομάδας Αντιμετώπισης Παραβιάσεων  του Cyber Risk,  σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση, οι ασφαλισμένοι  λαμβάνουν αποτελεσματική καθοδήγηση σε κάθε βήμα.

To Cyber Risk  είναι μια πλήρης ασφαλιστική λύση  διαχείρισης κινδύνου που  παρέχουν εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες .Ο καλύτερος τρόπος για να προστατευτείτε από  κυβερνοεπιθέσεις είναι η αποτροπή τους. Ωστόσο, μερικές  φορές αυτό  δεν είναι εφικτό. Σε περίπτωση που  παραβιαστούν τα συστήματά σας το CyberEdge πρόκειται να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε και να ελέγξετε  τις συνέπειες και να συνεχίσετε απρόσκοπτα τη λειτουργία σας

Πού απευθύνεται;
Το Πρόγραμμα Cyber Risk απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους σχεδόν τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας πλην του τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, όπως για
παράδειγμα, επιχειρήσεις:
§ Τουριστικές (π.χ. ξενοδοχεία, πρακτορεία ταξιδιών)
§ Εστίασης
§ Παραγωγής τροφίμων και ποτών
§ Κατασκευών
§ Χονδρικού και λιανικού εμπορίου

 • Τηλεπικοινωνιών
  §ΜΜΕ και παραγωγής
  § Μεταφορών
  § Μεταποίησης
  § Αποθήκευσης προϊόντων
  § Επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (δικηγορικά γραφεία,λογιστές, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, μεσιτικά γραφεία, κ.ά.)

Τι καλύπτει;
To Πρόγραμμα Cyber Risk παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι των παρακάτω κινδύνων:
Ευθύνη προς Τρίτους & Ιδίες Ζημιές (οικονομικές απώλειες)
§ Παραβίαση προσωπικών και εταιρικών δεδομένων (τραπεζικών λογαριασμών, αριθμών
πιστωτικών καρτών, ιατρικά στοιχεία, κ.λπ.)
§ Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογισμικό ή στο σύστημα υπολογιστών
§ Αδυναμία παροχής υπηρεσιών (DoS)
§ Ακούσια μεταφορά ιών ή κακόβουλου λογισμικού προς τρίτους
§ Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων και διαχείρισης κρίσεων
§ Έρευνες, διοικητικά πρόστιμα (προστασίας δεδομένων) και νομικά έξοδα

Προαιρετικές επεκτάσεις κάλυψης
§ Τηλεφωνική υποκλοπή
§ Εκβιασμός (Extortion)
§ Διακοπή εργασιών και επιπλέον έξοδα (Network Interruption)
§ Ευθύνη ψηφιακών μέσων
§ Κοινωνική Μηχανική /Social Engineering (Cyber Theft)

Εξαιρέσεις:
§ Συμβατική ευθύνη
§ Σωματική βλάβη ή υλική ζημιά
§ Αστικά ή ποινικά έξοδα

AIG INSURANCE – CYBER EDGE

AIG INSURANCE

CYBER RISK

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ