Το επάγγελμα του/ης Δικηγόρου είναι απαραίτητο προς την ανθρώπινη κοινωνία. Οι επαγγελματίες δικηγόροι είναι επιφορτισμένοι με σοβαρές ευθύνες. 

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης ο/η επαγγελματίας Δικηγόρος είναι απαραίτητος/η για την επίλυση διάφορων και ποικίλων θεμάτων όπως οικονομικά, τραπεζικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, συναλλαγές με δημόσιους φορείς, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία κ.α. 

Η ασφάλιση «Αστικής Ευθύνης Δικηγόρου» προστατεύει τον/ην ίδιο/α επαγγελματία δικηγόρο έναντι πραγματικών ή επικαλούμενων διεκδικήσεων τρίτων για λάθη ή παραλείψεις κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών και η οποία απορρέει από την ερμηνεία και εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου και μόνον εφόσον ενάγεται ενώπιων των Ελληνικών Πολιτικών Δικαστηρίων και το εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Οι δικηγόροι είναι μία κατηγορία επαγγελματιών για τους οποίους η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι καίριας σημασίας. Στην FOCUS δεσμευόμαστε να παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες άριστης ποιότητας μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών εταιριών .

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ