ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

 

1 άτομο

 

2 άτομα

 

3 και επιπλέον ατομα

 

 

Aid

 

 

60 €

 

 

90 €

 

 

120 €

 

 

aid plus

 

 

125 €

 

 

180 €

 

 

250 €

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

 

1 άτομο

 

 

2 άτομα

 

 

3 και επιπλέον ατομα

 

 

Aid μέσω κλάδο αυτοκινητου

 

 

 

49 €

 

 

 

80 €

 

 

 

98 €

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ