Επιλογή Σελίδας

Τί κάνουμε αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα;

 • Αμέσως μετά το ατύχημα κάνουμε οποιαδήποτε αναγκαία και σώφρονα ενέργεια ώστε εάν υπάρχουν τραυματισμένοι να τύχουν κατάλληλης ιατρικής φροντίδας.
 • Ασφαλίζουμε το όχημά μας ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, προσέχουμε τις κινήσεις μας μέσα στον δρόμο.
 • Τοποθετούμε (όπως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε) προειδοποιητικό τρίγωνο ασφαλείας σε ικανή απόσταση από το όχημά μας. Εάν το όχημά μας έχει κινητοποιηθεί και εμποδίζει την κυκλοφορία, τοποθετούμε τρίγωνο πριν και μετά το όχημά μας ώστε να ενημερώνονται οι επερχόμενοι οδηγοί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
 • Εάν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, δεν μετακινούμε τα οχήματα από την θέση τους πριν έλθει η Τροχαία.
 • Είμαστε ψύχραιμοι. Δεν ξεχνούμε ότι για να κάνουμε τις παραπάνω ενέργειες σημαίνει ότι συνεχίζουμε να ζούμε.
 • Δεν διαπληκτιζόμαστε με τους οδηγούς ή τους συνεπιβαίνοντες στα άλλα οχήματα. Δεν είμαστε απολογητικοί ούτε αποδεχόμαστε ευθύνη. Συνεργαζόμαστε όμως στην ανταλλαγή των στοιχείων. Δεν ξεχνούμε ότι συνεχίζουμε να ζούμε.
 • Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε για οτιδήποτε μας ζητηθεί από τους άλλους εμπλακέντες πριν συνεννοηθούμε με την ασφαλιστική μας εταιρεία.
 • Καταγράφουμε ονόματα και τηλέφωνα από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες.
 • Καταγράφουμε τους αριθμούς κυκλοφορίας των εμπλακέντων οχημάτων, το χρώμα τους, τον τύπο τους και την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένα.
 • Καταγράφουμε τα στοιχεία των οδηγών, την διεύθυνσή τους και τα τηλέφωνά τους. Ζητούμε να δούμε τα διπλώματα οδήγησής τους και σημειώνουμε την ημερομηνία έκδοσης. Εάν οι οδηγοί είναι διαφορετικοί από τους ιδιοκτήτες σημειώνουμε και τα στοιχεία των ιδιοκτητών.
 • Καταγράφουμε τα στοιχεία των συνεπιβαινόντων στα άλλα οχήματα και τα τηλέφωνά τους.
 • Κάνουμε σκαρίφημα με τις θέσεις των οχημάτων πριν και μετά την σύγκρουση. Σημειώνουμε στο σκαρίφημα τις ονομασίες των οδών και την ύπαρξη οποιονδήποτε προειδοποιητικών πινακίδων επί της οδού. Σημειώνουμε την ώρα και την ημερομηνία του ατυχήματος.
 • Καλούμε την Τροχαία και ζητούμε αντίγραφο του δελτίου συμβάντος που θα γραφεί επί τόπου από το αστυνομικό όργανο. Δεν ζητούμε από το αστυνομικό όργανο να μας δώσει την γνώμη του, παρά περιγράφουμε ψύχραιμα τα γεγονότα και τις κινήσεις των οχημάτων προ συγκρούσεως. Προσέχουμε την περιγραφή που θα δώσουν και οι οδηγοί των υπολοίπων οχημάτων που ενεπλάκησαν στην σύγκρουση. Εάν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ζητούμε να σημειωθούν τα στοιχεία τους στο δελτίο συμβάντος. Ελέγχουμε το δελτίο συμβάντος (πριν το παραλάβουμε) εάν έχει συμπληρωθεί σωστά.
 • Σημειώνουμε εάν το αστυνομικό όργανο διαπίστωσε κάποιες παραβάσεις και έδωσε κλήσεις σε κάποιον από τους εμπλεκόμενους και ενημερώνουμε την ασφαλιστική μας εταιρεία.
 • Οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων προϋποθέτουν ότι όλοι οι εμπλακέντες σε οδικό τροχαίο ατύχημα θα πρέπει να δηλώσουν το συμβάν στην ασφαλιστική τους εταιρεία εντός τακτών προθεσμιών που αναγράφονται στα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ζητούμε να το κάνουν.
 • Εάν πιεζόμαστε να δώσουμε υπεύθυνη δήλωση (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) την δίνουμε, βεβαιώνοντας μόνο ότι η σύγκρουση έγινε μεταξύ των συγκεκριμένων εμπλακέντων οχημάτων χωρίς να αναγράφουμε ευθύνη. Παράλληλα, ζητούμε υπεύθυνη δήλωση και από τους οδηγούς των άλλων οχημάτων.
 • Καλούμε επί τόπου την “φροντίδα ατυχήματος” της ασφαλιστικής μας εταιρίας
  Ενημερώνουμε τηλεφωνικά και αμέσως την ασφαλιστική μας εταιρεία για το συμβάν και μεταβαίνουμε στην έδρα της για να κάνουμε δήλωση ατυχήματος. Έχουμε υπ’όψη ότι η δήλωση ζημίας δεν δεσμεύει την ασφαλιστική εταιρεία να προβεί σε αποζημίωση. Είναι σαφές ότι εάν μετά από έρευνά της διαπιστώσει ότι από την εξέλιξη των συνθηκών δεν ευθυνόμαστε, τότε δεν θα προβεί σε αποζημίωση τρίτων αλλά θα βοηθήσει ώστε να αποζημιωθούμε εμείς.
 • Σε περίπτωση τραυματισμού εξουσιοδοτούμε την ασφαλιστική μας εταιρεία ώστε να μπορεί να λάβει έγγραφα ή πληροφορίες από νοσοκομεία, ιατρούς ή άλλους φορείς.
 • Δεχόμαστε κάθε ιατρική εξέταση που πιθανώς θα μας ζητηθεί να κάνουμε, όσο συχνά και εάν αυτή ζητηθεί (με έξοδα της ασφαλιστικής και σε ιατρό της επιλογής της).
 • Ενημερώνουμε την ασφαλιστική μας εταιρεία για κάθε απαίτηση ή εξώδικο που πιθανώς λάβουμε από τους εμπλακέντες στην σύγκρουση.
 • Συνεργαζόμαστε με την ασφαλιστική μας εταιρεία στις έρευνές της, στον διακανονισμό ή στην υπεράσπισή της (και την δική μας) σε περίπτωση αγωγής.
 • Ενημερώνουμε αμέσως την ασφαλιστική μας εταιρεία εάν (μετά το συμβάν) διαπιστώσουμε ότι έχει κλαπεί τμήμα του εξοπλισμού του οχήματός μας ή και το ίδιο το όχημά μας.
 • Κάνουμε ότι χρειάζεται ώστε να προστατέψουμε το όχημά μας από το να πάθει μεγαλύτερη ζημία από αυτή που ήδη έχει υποστεί.
 • Κρατούμε τις αποδείξεις για τα έξοδα τα οποία κάναμε και που οφείλονται στο παρόν ατύχημα. Αυτές θα χρειαστούν στα επόμενα στάδια διακανονισμού της αποζημίωσης.
 • Επιτρέπουμε στους πραγματογνώμονες της ασφαλιστικής εταιρείας να επιθεωρήσουν το όχημά μας πριν και κατά την διάρκεια της επισκευής του. Ζητούμε και επιδιώκουμε να είμαστε παρόντες κατά την συνάντηση των πραγματογνωμόνων με τους τεχνίτες επισκευής.
 • Σε περίπτωση που ζητηθεί από τους πραγματογνώμονες, περιγράφουμε εγγράφως και σε αυτούς τα δεδομένα του συμβάντος.
 • Προσκομίζουμε στους πραγματογνώμονες αντίγραφα τιμολογίων επισκευής και τους δίνουμε ότι έγγραφο ζητήσουν που σχετίζεται με την απαίτησή μας (είτε αυτή είναι απαίτηση υλικών ζημιών είτε σωματικών βλαβών).
 • Εάν συγκρουσθούμε με όχημα που φέρει αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, ζητούμε από τον οδηγό του οχήματος την πράσινη κάρτα, την κόβουμε και κρατούμε το σχετικό απόκομμα (ειδικό κουπόνι) που υπάρχει σ’ αυτήν. Είναι η βασική απόδειξη για το ατύχημα. Εάν δεν το κάνουμε μας περιμένει ισχυρή ταλαιπωρία. Απευθυνόμαστε αμέσως μετά το ατύχημα στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης τηλ.010-3236562. Στο ίδιο γραφείο θα απευθυνθούμε και εάν το αλλοδαπό όχημα είναι ανασφάλιστο.
 • Εάν συγκρουσθούμε με όχημα που φέρει Ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και είναι ανασφάλιστο, ή εάν το όχημα που με το οποίο συγκρουσθήκαμε είχε κλαπεί ή μας τράκαρε με πρόθεση ή η ασφαλιστική του εταιρεία έχει πτωχεύσει, τότε θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Επικουρικό Κεφάλαιο τηλ.210-3245411. Το Επικουρικό Κεφάλαιο ενεργεί με τις ίδιες διαδικασίες που ενεργεί κάθε ασφαλιστική εταιρεία.
 • Εάν ο οδηγός του άλλου οχήματος φαίνεται ότι είναι μεθυσμένος, επιμένουμε ώστε η ΤΟΤΑ να προχωρήσει σε αλκοτέστ. Εάν αποδειχθεί ότι πραγματικά είναι μεθυσμένος η ασφαλιστική εταιρεία του άλλου οχήματος (εάν έχει ευθύνη για το ατύχημα) έχει υποχρέωση να μας αποζημιώσει. Δεν ενεργούμε “κοινωνικά” και δεν επιτρέπουμε την ασυδοσία δεχόμενοι είτε να δηλωθεί ότι άλλος οδηγούσε το όχημα ή ότι ο άλλος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και έπρεπε να “φύγει αμέσως” για πρώτες βοήθειες πριν προλάβει να έρθει η ΤΟΤΑ. Θυμόμαστε ανεξίτηλα ότι ο ίδιος ασυνείδητος οδηγός μπορεί αύριο να έχει την ευθύνη για τον θάνατο κάποιου συνανθρώπου μας που μπορεί να είμαστε εμείς.
 • Εάν εμπλακούμε σε ατύχημα που οφείλεται σε ασυντήρητο δρόμο (λακκούβες κλπ), καλούμε αμέσως την Αστυνομία ώστε να καταγραφεί το συμβάν. Την συντήρηση των εθνικών οδών την έχει το Δημόσιο, των επαρχιακών οδών η Νομαρχία και των δημοτικών ή κοινοτικών οδών ο αντίστοιχος Δήμος ή Κοινότητα. Επειδή οι προαναφερθέντες φορείς δεν αποζημιώνουν εκτός από την περίπτωση που θα υπάρχει απόφαση δικαστηρίου, θα πρέπει αμέσως μετά το συμβάν να συμβουλευτούμε Δικηγόρο. Εάν έχουμε ασφάλιση Νομικής Προστασίας τότε για την εργασία που θα αναλάβει ο Δικηγόρος θα λάβει αμοιβή και έξοδα από την Ασφαλιστική μας εταιρεία χωρίς επιπλέον δικό μας κόστος.
 • Εάν εμπλακούμε σε ατύχημα που οφείλεται σε κακοτεχνίες του δρόμου εξαιτίας έργων υπό κατασκευή, καλούμε αμέσως την Αστυνομία ώστε να καταγραφεί το συμβάν. Προσέχουμε ώστε στο δελτίο συμβάντων να καταγραφεί πλήρως η σήμανση των εκτελούμενων έργων (προειδοποίηση κλπ). Το έργο (που το έχει αναλάβει κάποιος εργολάβος Δημοσίων έργων) καλύπτεται ασφαλιστικά για αστική ευθύνη. Έτσι, θα πρέπει να ζητήσουμε αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία του εργολάβου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ