Επιλογή Σελίδας

Πολλοί είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν συνάψει ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα και δεν γνωρίζουν τις παροχές που αγόρασαν, ούτε και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του. Για αυτό ευθύνονται τόσο ο ασφαλιζόμενος όσο και ο ασφαλιστής. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μεν πρώτος δεν ζήτησε περισσότερα στοιχεία και εξηγήσεις, ο δε δεύτερος γιατί δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες ενδεχόμενα και λόγω άγνοιας.

Υπάρχουν παραδείγματα ασφαλιζομένων που «έτυχε» να έχουν συναλλαγή με μη φερέγγυους ασφαλιστές ή πράκτορες. Καμιά επώνυμη και εύρωστη ασφαλιστική εταιρία δεν θα επέτρεπε τους ασφαλιστές της να παραπλανούν τους υποψήφιους πελάτες με ψεύτικες υποσχέσεις. Οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι εκπαιδεύονται από τις εταιρίες που εργάζονται έτσι ώστε να είναι ενήμεροι και να μπορούν να εξηγούν στους υποψηφίους πελάτες πώς λειτουργούν τα προϊόντα που προωθούν και να απαντούν στις ερωτήσεις και απορίες τους. Εάν υπάρξει κάποια εταιρία που ενθαρρύνει την «αφερεγγυότητα» το μόνο που μπορεί να καταφέρει είναι να χάσει το κύρος της και κατ΄ επέκταση οδηγείτε στην «καταστροφή».

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες ενημερώνουν, από τα κεντρικά τους γραφεία τους πελάτες τους, ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν θα μπορούν να επικοινωνούν με τα κεντρικά γραφεία ή με το πλησιέστερο, προς αυτούς, υποκατάστημα της εταιρίας.

Προσοχή λοιπόν πριν υπογράψετε. Ελέγξτε τα έγγραφα (αιτήσεις). Μην υπογράφετε σε κενά που δεν έχουν συμπληρωθεί, ακόμη και αν σας διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για τυπικές διαδικασίες.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΜΕ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ;

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ