ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χαρακτηριστικά

Το ManagementGuard είναι ένα πολυασφαλιστήριο που προσφέρει προστασία σε επιχειρήσεις και στα στελέχη τους. Κύριος άξονας της κάλυψης είναι, τόσο η ευθύνη της επιχείρησης, ως νομικό πρόσωπο, όσο και αυτή των στελεχών της, έναντι απαιτήσεων για την πρόκληση ζημίας σε τρίτους εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων.

Απευθύνεται σε

Σε όλες τις μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €100.000.000 και δεν έχουν δραστηριότητα στη Βόρεια Αμερική.

Πλεονεκτήματα

 • Καλύπτονται τα φυσικά πρόσωπα και το νομικό πρόσωπο
 • Ανοιχτή κάλυψη στελεχών (όχι ονομαστική)
 • Κάλυψη μεμονωμένων απαιτήσεων ηθικής βλάβης / προσβολής προσωπικότητας
 • Αναδρομική κάλυψη λαθών και παραλείψεων
 • Πενταετής πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης απαίτησης
 • Εκτεταμένη κάλυψη απαιτήσεων «ασφαλιζόμενος εναντίον ασφαλιζόμενου»
 • Πολύ υψηλά όρια ευθύνης
 • Παγκόσμια κάλυψη/δωσιδικία (ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη).

Αναλυτικά

Μέσα από ένα συνδυασμό ασφαλιστικών καλύψεων το ManagementGuard παρέχει προστασία:

στα Στελέχη:

 • από οικονομική ζημία εξαιτίας της προσωπικής ευθύνης που φέρουν έναντι τρίτων στα πλαίσια άσκησης των διοικητικών τους καθηκόντων,
 • από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών, από απώλεια εισοδήματος κ.αι δαπάνες για έξοδα περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος

στην Επιχείρηση:

 • από οικονομική ζημία εξαιτίας της ευθύνης προς τρίτους που φέρει ως νομικό πρόσωπο
 • από δαπάνες για έξοδα υπεράσπισης και ερευνών
 • από απώλεια χρημάτων εξαιτίας απιστίας υπαλλήλων της
 • από απώλεια χρημάτων εξαιτίας διάρρηξης στις εγκαταστάσεις της ή κατά τη μεταφορά τους

Διάφορα Σχετικά Έντυπα

AIG

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ-ΕΥΘΥΝΗ

AIG

ManagementGuard ΑΙΤΗΣΗ

AIG

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ManagementGuard

AIG

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ

INTERAMERICAN

 Ασφάλιση ευθύνης στελεχών

ΑΧΑ

Εγχειρίδιο ασφάλισης ευθύνης στελεχών επιχειρήσεων

ΑΧΑ

Οδηγός πώλησης Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Επιχειρήσεων

ΑΧΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ