ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Η επιχείρηση σου, είναι το μέσο που σου εξασφαλίζει τα προς το ζην. Επομένως η θωράκιση για τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν (φωτιά, φυσικές καταστροφές, κλοπή αλλά ακόμη και αστική ευθύνη έναντι τρίτων) και μπορεί να περιορίσουν ή/ και να διακόψουν την λειτουργία της, πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων σου.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων Pharmacy Pack είναι ένα εργαλείο που σχεδιάσαμε για ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη, ώστε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης / φαρμακείου να ασχολείται αναπόσπαστος με την εύρυθμη λειτουργία της, την κερδοφορία της και την ανάπτυξή της.

Το πρόγραμμα MINETTA Pharmacy Pack, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον ιδιοκτήτη του φαρμακείου, καθώς δίνει τη δυνατότητα ασφάλισης τόσο του κτιρίου όσο και του περιεχομένου του.

Πέρα από τις βασικές καλύψεις (πυρκαγιά, θραύση τζαμιών, κ.ά.), δίνεται η δυνατότητα επιλογής και επιπλέον προαιρετικών καλύψεων όπως:
• Κάλυψη Απώλειας Πρωτότυπων Συνταγών από όλους τους καλυπτόμενους κινδύνους που έχουν επιλεγεί, καθώς επίσης και κατά την Μεταφορά τους προς τον Εθνικό
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

  • Κάλυψη Επαγγελματικής Ευθύνης από την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.
    • Κάλυψη Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων από την λειτουργία του χώρου καθώς και εργοδοτικής αστικής ευθύνης.
    • Κάλυψη Ποιοτικής Αλλοίωσης Εμπορευμάτων ή/και Πρώτων Υλών που βρίσκονται μέσα σε ψυγεία, λόγω διακοπής της λειτουργίας τους.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

MINETTA Pharmacy Pack