ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η ασφάλιση μαθητών κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης και αθλητών κάθε αθλητικής (ερασιτεχνικής) ακαδημίας, αποτελεί σπουδαίο εφόδιο τόσο για τους ίδιους, όσο και για το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή / και την Αθλητική Ακαδημία...