Επιλογή Σελίδας

Ασφαλίσεις καταστημάτων και επιχειρήσεων

Καλύπτει το κτίριο ή το περιεχόμενο της επιχείρησης για τους παρακάτω κινδύνους:

Φωτιά – Κεραυνό
Φωτιά από δάσος
Σεισμός , κλονισμός
Τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες
Έκρηξη λέβητα κεντρικής θέρμανσης, θερμοσίφωνα, φιάλης υγραερίου, εγκαταστάσεων υγραερίου.
Βραχυκύκλωμα
Θύελλα, χιονοθύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, πτώση στέγης από βάρος χιονιού.
Θραύση, διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης-κεντρικής θέρμανσης.
Κλοπή, με διάρρηξη ή αναρρίχηση.
Αστική Ευθύνη για ζημιές τρίτων από φωτιά.
Έξοδα προσωρινής στέγασης.
Έξοδα αποκομιδής συντριμμάτων.
Πρόσκρουση οχήματος.
Πτώση αεροσκάφους ή αντικειμένων από αυτά.
Απώλεια ενοικίων.
Θραύση κρυστάλλων.
Ατυχήματα πελατών εντός της επιχείρησης
Ατυχήματα υπαλλήλων εντός της επιχείρησης
Εργοδοτική ευθύνη.
Απώλεια κερδών.
Κάλυψη παγίων μηνιαίων εξόδων.

Αστική ευθύνη-εργοδοτική αστική ευθύνη-επαγγελματική αστική ευθύνη.

849899_origΑπό τις απλούστερες μορφές της, όπως η ασφάλιση αστικής ευθύνης ιδιώτου ως τις πλέον σύνθετες και μεγάλου μεγέθους κατηγορίες της, όπως η ασφάλιση αστικής ευθύνης από ελαττωματικά προϊόντα. Η κάλυψη αστικής ευθύνης παρέχει γενικά στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα, νομικά η φυσικά, μιας πρώτης τάξεως και προτεραιότητας προστασία οικονομικής φύσης, αφού μέσω αυτής ο ασφαλιστής αναλαμβάνει να αποζημιώσει τρίτους, στους οποίους τα ασφαλισμένα πρόσωπα προξένησαν υπαίτια σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές και για την αποκατάσταση των οποίων ευθύνονται εκ του νόμου. Οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης είναι πολύ διαδεδομένες στην Ευρώπη ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες.
Στην Ελλάδα ήδη τα ασφαλιστήρια αυτά είναι πλέον υποχρεωτικά για πολλούς επαγγελματίες όπως π.χ για τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, σε όλες πλεον τις βαθμίδες ιεραρχίας και όχι μόνο για τους μεσίτες ασφαλισεων.Η επαγγελματική αστική ευθύνη καλύπτει τους επαγγελματίες από λάθη ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτα πρόσωπα. Υπάρχουν έτσι ασφάλειες αστικής ευθύνης εργοδότη, επαγγελματική αστική ευθύνη, προσωπική, γενική αστική ευθύνη, εργοδοτική αστική ευθύνη και αστική ευθύνη  προϊόντος.Η ασφαλιστική εταιρία λοιπόν καλύπτει τον επαγγελματία για την άτυχη στιγμή του και αποζημιώνει τον παθόντα πλήρως και μέχρι το ανώτατο όριο κάλυψης. Ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης συνάπτουν πολιτικοί μηχανικοί, εργολάβοι, ιατροί πάσας ειδικότητας διότι πολύ συχνά βρίσκονται σε δικαστικές διαμάχες για λάθη ή παραλείψεις τους. Πλέον είναι υποχρεωτίκο από σχεδόν όλες τις ιδιωτικες νοσηλευτικές μονάδες.Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης σύντομα προβλέπεται ότι θα γίνει υποχρεωτικό και για τις υπόλοιπες κατηγορίες επαγγελματιών στην Ελλάδα.Τέλος πολλές εταιρίες πλέον και στην χώρα μας προσφέρουν την οικογενειακη ασφαλιση αστικής ευθύνης (από τα πλέον ασφαλιστήρια στην Ευρώπη), οπου παρέχεται η αστική μας ευθύνη για όλα τα μέλη της οικογένειας μας, ακόμα και τα κατοικίδια ζωα.Η FOCUS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους Ασφαλιστικούς οργανισμούς  της αγοράς, σας παρέχουν το δικαίωμα επιλογής για την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη από λάθη και παραλείψεις που προέρχονται από κάθε προσωπική – επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου, με ασφαλίσεις όπως:
Αστική Ευθύνη Οικογενείας
Αστική Ευθύνη παιδικής ζωηρότητας
Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας
Αστική Ευθύνη από την Λειτουργία Ανελκυστήρων
Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων
Αστική Ευθύνη Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Αστική Ευθύνη Κάμπινγκ
Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Σχολείων
Αστική Ευθύνη φροντιστηρίων
Αστική Ευθύνη Κατασκηνώσεων
Αστική Ευθύνη Εστιατορίων
Αστική Ευθύνη Λογιστών-Λογιστικών εταιριών
Ασφάλιση Ευθύνης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματικών Απωλειών

Αστική Ευθύνη Θεάτρων και Κινηματογράφων
Αστική Ευθύνη αιθουσών για εκδηλώσεις
Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων και Σχολών Χορού
Αστική Ευθύνη Ανέγερσης Οικοδομών
Αστική Ευθύνη Τεχνικών Έργων
Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
Αστική Ευθύνη Ιατρών
Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Κλινικών
Αστική Ευθύνη Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
Αστική Ευθύνη Πλυντηρίων Αυτοκινήτων
Αστική Ευθύνη Σταθμών Αυτοκινήτων
Αστική Ευθύνη Μεταφερομένου Φορτίου
Αστική Ευθύνη Εκδηλώσεων (συναυλιών)
Αστική Ευθύνη Δικηγόρων & Δικηγορικών εταιρειών

ONLINE ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ

Νομική προστασία

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είτε ως πολίτες, εργαζόμενοι και καταναλωτές είτε ασκώντας την επαγγελματική ή επιχειρηματική μας δραστηριότητα, η πολυνομία, η ανάγκη για απόλυτα εξειδικευμένες νομικές συμβουλές στους τομείς που μας ενδιαφέρουν, αλλά και το συνεχώς αυξανόμενο κόστος για να καταφύγουμε σε μια δικαστική αναμέτρηση απαιτούν την θωράκισή μας με αξιόπιστες ασφαλιστικές καλύψεις Νομικής Προστασίας.

Μεταφορών

Καλύπτονται τα εμπορεύματα και τα ναύλα εντός και εκτός Ελλάδος έναντι όλων των οικονομικών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Επίσης καλύπτονται οι Μεταφορείς- Διαμεταφορείς των εμπορευμάτων για την Αστική τους Ευθύνη, οι μεταφορές οικοσκευών, πινάκων κλπ.

Μεταφορές-Cargo

365711_origAπό τους παλαιότερους κλάδους ασφάλισης. Βασικό του χαρακτηριστικό η έλλειψη κεντρικής τιμολογιακής πολιτικής από όλες τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερη φύση του ασφαλιζομένου αντικειμένου το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς συνάρτηση πολλών παραμέτρων, ξεκινώντας από το μεταφερόμενο αγαθό (ύλη, ευπάθεια κλπ.), το χρησιμοποιούμενο μέσο, το δρομολόγιο κλπ. Οι βασικότερες κίνδυνοι που καλύπτονται είναι οι εξής:

ΑΠΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές από πυρκαγιά, έκρηξη, προσάραξη, ναυάγιο, εκβολή φορτίου στη θάλασσα, συνεισφορά σε γενική αβαρία και σώστρα).
 • ΑΠΛΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ συμπεριλαμβανομένων: Αρπαγής από τη θάλασσα, απώλειας από πτώση φορτίου στη θάλασσα, σεισμού, ηφαιστειακής έκρηξης ή κεραυνού, διαβροχής από θαλασσινό νερό.
 • ΑΠΛΟΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Ζημιές μόνο από ατυχήματα του αυτοκινήτου ή σιδηροδρομικού συρμού και πυρκαγιά).
 • ΑΠΛΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές μόνο από ατυχήματα του μεταφορικού μέσου και πυρκαγιά).
 • ΑΠΛΟΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.(Ζημιές μόνο από ατυχήματα του αεροσκάφους και πυρκαγιά).

Συμπληρωματικά λειτουργούν και:

 • ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΒΡΟΧΗΣ & ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ.
 • ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗΣ
 • ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ
 • ΘΡΑΥΣΕΩΣ (Περιλαμβάνει ζημιές από στρεβλώσεις, κοιλάνεις, εκδορές).
 • ΡΟΗΣ
 • ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
 • ΠΟΛΕΜΟΥ, ΝΑΡΚΩΝ, ΤΟΡΠΙΛΩΝ (Μόνο για την θαλάσσια, ταχυδρομική και αεροπορική μεταφορά).
 • ΑΠΕΡΓΙΩΝ, ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ.
 • ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. (Ζημιές από οποιαδήποτε από τους παραπάνω κινδύνους με εξαίρεση τα φορτία επί καταστρώματος πλοίου. Δεν περιλαμβάνει τους κινδύνους ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΠΕΡΓΙΩΝ).

Διαφόρων κινδύνων-Τεχνικών ασφαλίσεων

2340625_origΕιδικές καλύψεις που αφορούν τεχνικά έργα, ηλεκτρονικούς εξοπλισμούς, εγκαταστάσεις, διοργάνωση εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, κ.λ.π Η υλοποίηση κάθε τεχνικού έργου είναι μια διαδικασία έντασης κινδύνων & ευθυνών. Οι αντίστοιχες ασφαλίσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες του κάθε έργου, διασφαλίσζουν πλήρως τον εκάστοτε Εργολάβο, Υπεργολάβο και Κύριο του Έργου.

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ”ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων & έναντι του εργατοτεχνικού Προσωπικού. Κάλυψη Υλικών Ζημιών στο κατασκευαζόμενο Έργο, σε Προϋπάρχουσα Περιουσία, σε Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις & Μηχανήματα Έργου
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ / ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  Κάλυψη συνεπειών από λάθη ή / και παραλείψεις, στα πλαίσια Μελετών ή Υπηρεσιών που προσφέρονται, για λογαριασμό του Κύριου του Έργου ή / και του Εργολάβου Κατασκευαστή

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (τύπου AIRBNB)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GROUPAMA