Επιλογή Σελίδας
  • Πρέπει ν’ ανατρέξετε στο ασφαλιστήριό σας, για να ελέγξετε αν η ζημιά καλύπτεται και αν τα αντικείμενα που υπέστησαν ζημιά περιλαμβάνονται στην ασφάλιση, π.χ. σε περίπτωση πλημμύρας που προκάλεσε ζημιά στο περιεχόμενό του, έλεγχος στο ασφαλιστήριό σας εάν έχετε συμπεριλάβει την κάλυψη πλημμύρας και αν καλύπτεται το περιεχόμενο ή μόνο η οικοδομή.
  • Αν επιθυμείτε να δηλώσετε τη ζημιά σας, θα πρέπει να ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή τα γραφεία της Εταιρείας και γενικότερα ν’ ακολουθήσετε τα όσα αναφέρονται στους γενικούς όρους του συμβολαίου σχετικά με τις υποχρεώσεις σας σε περίπτωση ζημιάς.
  • Εάν έχετε πέσει θύμα κλοπής, πρέπει να ενημερώσετε την Αστυνομία το ταχύτερο δυνατό. Η καταγγελία της κλοπής και η άσκηση μήνυσης είναι απαραίτητη.
  • Πρέπει να συμπληρώσετε και να υπογράψετε τη δήλωση ζημιάς που θα δώσει ο πραγματογνώμονας ή ο ασφαλιστικός σας σύμβουλος, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες, τα αίτια και το ύψος της ζημιάς.
  • Επειδή θα πρέπει να κάνετε ΑΠΑΙΤΗΣΗ για την αποκατάσταση της ζημιάς σας, θα ήταν χρήσιμο να ζητήσετε δύο προσφορές από τεχνικούς της επιλογής σας και να τις παραδώσετε στον πραγματογνώμονα ή στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο.
  • Μπορείτε να κάνετε το ταχύτερο δυνατό οποιεσδήποτε επείγουσες προσωρινές επισκευές, πρέπει όμως να κρατήσετε τα τιμολόγια ή τις αποδείξεις γιατί θα διευθετήσουν μέρος της ζημιάς σας. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί η δυνατότητα να επιθεωρηθεί η ζημιά, πριν κάνετε επισκευές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ;

PINAKIDA-SCALED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΑΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ