Επιλογή Σελίδας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών για την απόκτηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής στην Ελλάδα μπορούν να προβούν στην ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα. Στην εταιρία μας με ειδικό τμήμα επεξεργάζεται ελέγχει και προωθεί στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες όλα τα...