ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) Κατόπιν σχετικής τροποποίησης της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας , είναι απαραίτητη η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης από Περιβαλλοντικούς Κινδύνους, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που εκτελούν...