Επιλογή Σελίδας

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Λογιστές

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Λογιστές και Λογιστικούς οίκους είναι όλο και πιο αναγκαία, λόγω της περιπλοκότητας των νομοθεσιών περί εταιριών και φορολογίών, αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον.  Η  FOCUS Insurance brokers...

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο της παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, έχει σαν αποτέλεσμα, την συσσώρευση μεγάλης εμπειρίας στα σχετικά θέματα. Η πείρα αυτή λοιπόν, μας έχει διδάξει ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής, με την δική μας βοήθεια μπορεί...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Αντασφάλιση Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η...

”ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ” ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εισαγωγικό Σημείωμα Το «Ερμηνευτικό Λεξικό» είναι μία προσπάθεια της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις βασικές έννοιες και όρους που μπορεί κανείς να συναντήσει σε ασφαλιστήρια...

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Ή ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;

Πρέπει ν’ ανατρέξετε στο ασφαλιστήριό σας, για να ελέγξετε αν η ζημιά καλύπτεται και αν τα αντικείμενα που υπέστησαν ζημιά περιλαμβάνονται στην ασφάλιση, π.χ. σε περίπτωση πλημμύρας που προκάλεσε ζημιά στο περιεχόμενό του, έλεγχος στο ασφαλιστήριό σας εάν έχετε...