ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» Από την 1η Μαίου 2000 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των ανυπαίτιων ασφαλιζομένων...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πολλοί είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν συνάψει ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα και δεν γνωρίζουν τις παροχές που αγόρασαν, ούτε και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του. Για αυτό ευθύνονται τόσο ο ασφαλιζόμενος όσο και ο ασφαλιστής. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μεν πρώτος δεν ζήτησε...

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Είναι η εισοδηματική προστασία του Ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο, μια μορφή επένδυσης, αποταμίευσης, προστασίας της οικογένειας. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο επί της ζωής ή και επί της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο της παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, έχει σαν αποτέλεσμα, την συσσώρευση μεγάλης εμπειρίας στα σχετικά θέματα. Η πείρα αυτή λοιπόν, μας έχει διδάξει ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής, με την δική μας βοήθεια μπορεί...

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Συγκεκριμένες κατηγορίες αλλοδαπών για την απόκτηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής στην Ελλάδα μπορούν να προβούν στην ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα. Στην εταιρία μας με ειδικό τμήμα επεξεργάζεται ελέγχει και προωθεί στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες όλα τα...