ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης (ασφαλιστού), η οποία προέρχεται από ασφαλιστική σύμβαση, προϋποθέτει την πιστή τήρηση των όρων της από τα συμβαλλόμενα μέρη (ασφαλισμένα πρόσωπα-αντισυμβαλλόμενος). Β. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ασφαλιστική...

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τι μπορεί να φταίει για ένα τροχαίο ατύχημα; Μπορεί να φταίει το οδόστρωμα, η υπερβολική ταχύτητα, η μέθη, η απροσεξία, η μηχανική κατάσταση του οχήματος ή όλα μαζί. Η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου; Ναι, βάσει Νόμου η ασφάλιση των οχημάτων είναι...

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Τί κάνουμε αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα; Αμέσως μετά το ατύχημα κάνουμε οποιαδήποτε αναγκαία και σώφρονα ενέργεια ώστε εάν υπάρχουν τραυματισμένοι να τύχουν κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Ασφαλίζουμε το όχημά μας ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Εάν αυτό δεν...

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ Οχήματα   Tι είναι ανασφάλιστο όχημα; Ανασφάλιστο θεωρείται κάθε όχημα που κυκλοφορεί χωρίς να έχει την υποχρεωτική από το Νόμο ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Υπεύθυνος για την ασφάλιση του...