ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το νέο πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διενέργεια κλινικών μελετών στα νοσοκομεία προωθεί το υπουργείο Υγείας. Στόχος η επιτάχυνση των διαδικασιών, η διαφάνεια και η προσέλκυση κονδυλίων από μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες. • Για την απλούστευση...

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Λογιστές

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης για Λογιστές και Λογιστικούς οίκους είναι όλο και πιο αναγκαία, λόγω της περιπλοκότητας των νομοθεσιών περί εταιριών και φορολογίών, αλλά και της αβεβαιότητας που επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον.  Η  FOCUS Insurance brokers...

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Η πολυετής παρουσία μας στον χώρο της παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων, έχει σαν αποτέλεσμα, την συσσώρευση μεγάλης εμπειρίας στα σχετικά θέματα. Η πείρα αυτή λοιπόν, μας έχει διδάξει ότι ο ενημερωμένος καταναλωτής, με την δική μας βοήθεια μπορεί...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Αντασφάλιση Αντασφάλιση είναι η ασφάλιση από τρίτο της ασφαλιστικής κάλυψης που προσέφερε ο ασφαλιστής ή πιο απλά η ασφάλιση μέρους του κινδύνου που ανέλαβε ένας ασφαλιστής από έναν άλλο εξειδικευμένο ασφαλιστή που ονομάζεται αντασφαλιστής. Με απλά λόγια, η...

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η ευθύνη της ασφαλιστικής επιχείρησης (ασφαλιστού), η οποία προέρχεται από ασφαλιστική σύμβαση, προϋποθέτει την πιστή τήρηση των όρων της από τα συμβαλλόμενα μέρη (ασφαλισμένα πρόσωπα-αντισυμβαλλόμενος). Β. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η ασφαλιστική...

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Τι μπορεί να φταίει για ένα τροχαίο ατύχημα; Μπορεί να φταίει το οδόστρωμα, η υπερβολική ταχύτητα, η μέθη, η απροσεξία, η μηχανική κατάσταση του οχήματος ή όλα μαζί. Η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική βάσει Νόμου; Ναι, βάσει Νόμου η ασφάλιση των οχημάτων είναι...