ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Τί κάνουμε αν εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα; Αμέσως μετά το ατύχημα κάνουμε οποιαδήποτε αναγκαία και σώφρονα ενέργεια ώστε εάν υπάρχουν τραυματισμένοι να τύχουν κατάλληλης ιατρικής φροντίδας. Ασφαλίζουμε το όχημά μας ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία. Εάν αυτό δεν...

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ Οχήματα   Tι είναι ανασφάλιστο όχημα; Ανασφάλιστο θεωρείται κάθε όχημα που κυκλοφορεί χωρίς να έχει την υποχρεωτική από το Νόμο ασφαλιστική κάλυψη της Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων. Υπεύθυνος για την ασφάλιση του...

ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» Από την 1η Μαίου 2000 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν στην Ελλάδα τον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων, καθιέρωσαν ένα σύστημα αποζημίωσης των ανυπαίτιων ασφαλιζομένων...

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Πολλοί είναι οι ασφαλισμένοι που έχουν συνάψει ένα ασφαλιστήριο πρόγραμμα και δεν γνωρίζουν τις παροχές που αγόρασαν, ούτε και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του. Για αυτό ευθύνονται τόσο ο ασφαλιζόμενος όσο και ο ασφαλιστής. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μεν πρώτος δεν ζήτησε...

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΡΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ Είναι η εισοδηματική προστασία του Ασφαλισμένου από οποιοδήποτε κίνδυνο, μια μορφή επένδυσης, αποταμίευσης, προστασίας της οικογένειας. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο επί της ζωής ή και επί της υγείας του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Το πρόσωπο...